PayPal

Pristojbina znaša 10 € in jo zaželjeno plačate na PAY PAL račun društva:Alternativne možnosti:
Nakazilo na naš račun:
IBAN: SI56 0700 0000 0130 652
SWIFT: GORE SI 2X
ali
Kot priloga v znesku 10 EUR v pošiljki fotografij (izjeme od obveznosti izdajanja računov po 143. členu spremembe PZDDV)