Skupna razstava s Foto klubom Okular z Vrhnike na temo ulice