FZS

Fotografska zveza Slovenije

04 / 2015

 

 

 

Kabinet slovenske fotografije

FDJP 100LET

Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj..

 »POKRAJINA 2015«

21. bienalna razstava fotografij

 Kranj, november 2015

______________________________________________________________

 Tema A: Črno bela krajina

 Tema B: Barvna krajina

 

Predsednik org. odbora:

Vladimir Kraljič

vladimir.kraljic@siol.net

 

Predsednik društva:

Simon Krejan

simon.krejan@gmail.com

 

Žirija:

 

 • Damir Globočnik, umetn. zgodovinar
 • Aleksander Čufar MF FZS, EFIA/p
 • Matej Peljhan KM FZS, EFIAP
 • Franc Ferjan MF FZS

 

 

 

Koledar prireditve:

 

        Sprejem del: …………………..28.sep.2015

        Žiriranje: …………………………..9.okt.2015

        Obvestilo o žiriranju: ……..18 okt.2015

        Odprtje razstave: ……………..5.nov.2015

        Vračanje del: …………………..31.dec.2015

        Pošiljanje katalogov: ……….31.dec.2015

 

 

 

 

 

 

Pogoji sodelovanja:

 1. Na natečaju, ki je v skladu s pravili Fotografske zveze Slovenije (FZS), lahko sodelujejo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi iz Slovenije in zamejstva.
 2. Natečaj ima dve temi: A – Črno bela krajina in B – Barvna krajina
 3. Vsak udeleženec lahko sodeluje s štirimi fotografijami na vsako temo. Fotografije, ki so že bile razstavljene ali so podobne tistim, ki so bile na predhodnih razstavah »Pokrajina« bo organizator izločil.
 4. Poslane fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso odgovornost.
 5. Format fotografij mora biti 20×30 cm ali izvedenka omenjenega formata. Končni izdelek mora biti narejen na fotografski papir. Vsaka posamezna fotografija mora biti prilepljena na podlago velikosti 30×40 cm in ne debelejšo od 1 mm.
 6. Dela naj bodo na hrbtni strani opremljena z zaporedno številko, imenom avtorja, njegovim razstavljalskim naslovom in naslovom fotografije, ki mora biti napisan obvezno v slovenščini. Naslov fotografije skupaj s presledki ne sme presegati 20 znakov. Na prijavnici in na fotografiji je potrebno označiti, če je bila fotografija posneta v Sloveniji z DA ali NE
 7. Vsak udeleženec mora pošiljki priložiti izpolnjeno prijavnico. Številke na prijavnici se morajo ujemati s številkami na fotografijah. Na prijavnici mora biti napisan tudi točen naslov za vračanje. V primeru nečitljivo napisanih naslovov organizator ne sprejema odgovornosti za netočno dostavo.
 8. Pristojbina znaša 15 €. S pristojbino bomo kriliorganizacijske stroške razstave, tiskanja kataloga in vračanja del.
 9. Fotografije, katere ne bodo ustrezale pogojem v točki 6 in za katere pristojbina ne bo plačana, ne bodo niti žirirane, niti vrnjene avtorjem.
 10. Fotografije skupaj s prijavnico in pristojbino pošljite na naslov: Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj, p.p. 193,
  4001 KRANJ.
 11. Na pošiljki, v embalaži primerni za vračanje, naj bo oznaka: Fotografije za razstavo.
 12. Organizator bo z deli ravnal pazljivo, ne prevzema pa odgovornosti za morebitne poškodbe ali izgubo med pošiljanjem.
 13. Organizator lahko poslana dela uporabi za nekomercialno promocijo oziroma predstavitev razstave v medijih in v katalogu. Če se avtor s tem ne strinja, naj to napiše na prijavnici.
 14. Za najboljša dela na vsako temo bodo ob odprtju razstave podeljena zlata, srebrna in bronasta medalja Janez Puhar in FZS, ter po 3 pohvale. Žirija bo tudi v skladu s tradicijo razstave dodelila najvišje priznanje t.j. Zlato medaljo Janez Puhar, za »Najboljšo slovensko pokrajino«. Ta izbrana in nagrajena fotografija (barvna ali ČB) ostane v trajni lasti Kabineta slovenske fotografije. Vsak udeleženec lahko na eno temo dobi samo eno nagrado. Odločitev žirije je dokončna in nepreklicna.
 15. Rezultati žiriranja bodo objavljeni na spletni strani Fotografskega društva Janez Puhar Kranj (http//www.fotodrustvo-kranj.si). Vsak udeleženec, ki je poravnal pristojbino prejme katalog razstave.
 16. Sodelovanje na razstavi pomeni, da avtor sprejema pogoje , ki jih je organizator določil v gornjih točkah.

Prenos PDF dokumenta s prijavnico: ‘Razpis Pokrajina 2015′