FZS

Fotografska zveza Slovenije

14/2013

JSKD  JP glava dopisa angl verz 100 let crop

Območna izpostava KRANJ

Dokument: razpis-FOTO-35

Datum: xxx. Julij 2013

Del. številka: xxx

organizirajo

35. Regijsko srečanje fotografskih skupin in posameznikov

na temo »ULICA«

 

Žirija

Ivo Borko, KMF-FZS, EFIAP/b

Matej Peljhan, KMF-FZS, EFIAP

mag. Aldo Komar, JSKD OI Kranj               

Koledar 

Sprejem del:                           ponedeljek, 21. 10. 2013

Žiriranje:                                petek,          08. 12. 2013

Obvestilo o žiriranju:               petek,          22. 11. 2013

Odprtje razstave:                   sreda,          04. 12. 2013

Projekcija:                             sreda,          04. 12. 2013

Pošiljanje katalogov:              sreda,          11. 12. 2013

Organizacijski odbor

Vladimir Brlek, JSKD OI Kranj 

Viktor Šmid, F1-FZS, AFIAP

Vasja Doberlet MF-FZS, EFIAP/g

 

Pogoji sodelovanja

Na razpis se lahko prijavijo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi z bivališčem v gorenjski regiji oziroma člani gorenjskih fotografskih društev in skupin.

Natečaj ima dve temi:

  1. A.      ULICA
  2. B.       PROSTA

Vsak udeleženec lahko sodeluje s štirimi črnobelimi ali barvnimi fotografijami na vsako temo. Oddati jih mora v digitalni obliki (format JPG) primerni za izdelavo v fotolaboratoriju. Fotografije, ki so že bile razstavljene na predhodnih srečanjih fotografskih skupin in posameznikov Gorenjske ali pa so jim podobne, bodo izločene. Poslane fotografije morajo biti avtorsko delo sodelujočega, za kar prevzema polno odgovornost. Avtor pošlje svoja dela na CD-ju. Format fotografij mora biti JPG 20 x 30 cm najmanj 300 dpi (lahko je tudi izvedenka omenjenega formata, vendar mora ena od stranic imeti predpisano dimenzijo, druga pa je lahko krajša). Organizator bo sprejeta dela prikazal na javni projekciji. Nagrajena in izbrana dela bodo razstavljena v Layerjevi hiši v Kranju. Otvoritev razstave s projekcijo izbranih fotografij bo v sredo, 4. decembra 2013.

 

Datoteke morajo biti obvezno označene na naslednji način:

– priimek_ime_X#_naslov slike.jpg

– pri imenih in naslovih se izogibajte uporabi šumnikov (npr. čšž)

– X je tema A ali B

– # je zaporedna številka fotografije od 1 do 4

– naslov fotografije naj ne vsebuje več kot 20 znakov v slovenskem jeziku.

 

Vsak udeleženec mora pošiljki priložiti izpolnjeno prijavnico. Označitve slik na prijavnici se morajo ujemati z označitvami slik v datotekah. Na prijavnici mora biti vpisan točen naslov za pošiljanje kataloga. V primeru nečitljivo napisanih naslovov fotografij in imen fotografov organizator ne sprejema odgovornosti za napačno navajanje. CD-je skupaj s prijavnico pošljite na naslov: JSKD OI Kranj, Glavni trg 7, p.p. 1034, 4106 Kranj. Organizator bo z deli ravnal pazljivo, ne prevzema pa odgovornosti za morebitne poškodbe ali izgubo med pošiljanjem. CD-jev in izdelanih fotografij ne bomo vračali, ampak bodo po zaključku razstave uničeni. Organizator si pridržuje pravico uporabe del za nekomercialno promocijo oziroma predstavitev razstave v medijih in katalogu. Ob odprtju razstave bodo avtorji nagrajenih del prejeli zlato, srebrno in bronasto listino JSKD, ter 3 pohvale. Vsak udeleženec lahko prejme samo eno nagrado na posamezno temo. Izidi žiriranja so nepreklicni in bodo objavljeni na spletni strani JSKD Kranj www.ckd.si in na strani Fotografskega društva Janez Puhar Kranj www.fotodrustvo-kranj.si Z udeležbo na razstavi avtor sprejema razpisne pogoje organizatorja. Za potne stroške avtorji poskrbijo sami. Prijavnine ni!!!

 

Strokovna služba

JSKD OI Kranj

 Dokument v .pdf obliki, skupaj s prijavnico lahko prenesete: 35 FOTO-RAZPIS-2013 ulica

 

 

 

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *