Prešernovi verzi skozi fotografski objektiv – postavljanje