Moč in lepota sodelovanja

Razstava bo v prtilični avli Mestne knjižnice Kranj na ogled...