Kranj Foto Fest 21 –

Pregled bo potekal v petek, 27. avgusta, od 9:30–13:30