Prispevek o našem zborniku ob 110. obletnici v Gorenjskem Glasu

Avtor Igor Kavčič je v prispevku Sto deset fotografskih let v Gorenjskem Glasu 11. januarja 2021 predstavil naš zbornik, ki smo ga v društvu lani...

Povečane miniature – prispevek v Kranjčanki

Občani Mestne občine Kranj smo danes v nabiralnike prejeli Kranjčanko. Ko jo prelistamo do strani 16, lahko tam preberemo prispevek Igorja Kavčiča »Povečane miniature«, ki...

Srečanje gorenjskih fotografov v Gorenjskem Glasu

O letošnjem srečanju gorenjskih fotografov si lahko preberete prispevek Igorja Kavčiča »Fotografi na domačem terenu«, ki je bil objavljen v Gorenjskem glasu z dne 10.11.2020...