Fotografija meseca januarja 2021

Tema fotografije meseca januarja 2021 je bila sneg/voda. Naziv pripada...