Fotografija meseca aprila 2021

Svetloba je bila odlična tema za aprilski društveni izziv.