Fotografija meseca oktobra 2021

Tema fotografije meseca oktobra 2021 je bila vinotok.