Fotografija mesecev julija in avgusta 2023 –

Poleti so počitnice in fotografi to tudi fotografiramo.