Prispevek o našem zborniku ob 110. obletnici v Gorenjskem Glasu

Avtor Igor Kavčič je v prispevku Sto deset fotografskih let...